SUPPORT ONLINEhien thi

0986 686 114

hien thi

Hỗ trợ kỹ thuật


Hỗ trợ kinh doanh

ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG mayphunsuongmayphunsuongmayphunsuongmayphunsuong
ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG may-phun-suong-c47.htmmayphunsuongmayphunsuongmayphunsuong
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG

HOTLINE: 0986 686 114 Giỏ hàng (0)

Địa chỉ: 379 - Trường Chinh - Hà Nội / Email: dienmayhungdung@gmail.com


Máy bơm nước hỏa tiễn - Máy bơm nước Mastra

Máy bơm hỏa tiễn 4inch Mastra R95-DG-18 7.5HP

Máy bơm hỏa tiễn 4inch Mastra R95-DG-18 7.5HP

13.000.000 đ 13.500.000 đ
Máy bơm hỏa tiễn 4inch Mastra R95-DG-14 5.5HP

Máy bơm hỏa tiễn 4inch Mastra R95-DG-14 5.5HP

9.800.000 đ 10.200.000 đ
Máy bơm hỏa tiễn 4inch Mastra R95-DG-10 4HP

Máy bơm hỏa tiễn 4inch Mastra R95-DG-10 4HP

9.000.000 đ 9.500.000 đ
Máy bơm hỏa tiễn Mastra 4 inch R95-DF-13 3HP

Máy bơm hỏa tiễn Mastra 4 inch R95-DF-13 3HP

6.650.000 đ 6.950.000 đ
Máy bơm hỏa tiễn Mastra 4 inch R95-BF-18 3HP

Máy bơm hỏa tiễn Mastra 4 inch R95-BF-18 3HP

6.550.000 đ 6.950.000 đ
Máy bơm hỏa tiễn Mastra 4 inch R95-DF - 08 2HP

Máy bơm hỏa tiễn Mastra 4 inch R95-DF - 08 2HP

5.450.000 đ 5.850.000 đ
Máy bơm hỏa tiễn Mastra 4 inch R95-BF - 09- 1.5HP

Máy bơm hỏa tiễn Mastra 4 inch R95-BF - 09- 1.5HP

4.350.000 đ 4.850.000 đ
Máy bơm hỏa tiễn Mastra 4 inch R95 - VC 09 - 1HP

Máy bơm hỏa tiễn Mastra 4 inch R95 - VC 09 - 1HP

4.150.000 đ 4.550.000 đ
Máy bơm hỏa tiễn Mastra 3S - R75- 32 1HP

Máy bơm hỏa tiễn Mastra 3S - R75- 32 1HP

4.550.000 đ 4.950.000 đ
Máy bơm hỏa tiễn Mastra 4 inch R95-BF-13 2HP

Máy bơm hỏa tiễn Mastra 4 inch R95-BF-13 2HP

5.450.000 đ 5.850.000 đ
Máy bơm hỏa tiễn Mastra 4 inch R95-MA-10 3HP

Máy bơm hỏa tiễn Mastra 4 inch R95-MA-10 3HP

6.800.000 đ 7.350.000 đ
Máy bơm hỏa tiễn Mastra 4 inch R95-MA-17 5.5HP

Máy bơm hỏa tiễn Mastra 4 inch R95-MA-17 5.5HP

10.300.000 đ 10.550.000 đ
Máy bơm hỏa tiễn Mastra 4inch R95-MA- 22 7.5HP

Máy bơm hỏa tiễn Mastra 4inch R95-MA- 22 7.5HP

13.300.000 đ 15.500.000 đ
Máy bơm hỏa tiễn 4inch Mastra R95-DG-24 10HP

Máy bơm hỏa tiễn 4inch Mastra R95-DG-24 10HP

15.300.000 đ 16.500.000 đ
Máy bơm hỏa tiễn Mastra 6 inch R150-ES-04 7.5HP

Máy bơm hỏa tiễn Mastra 6 inch R150-ES-04 7.5HP

13.500.000 đ 15.500.000 đ
Máy bơm hỏa tiễn Mastra 6 inch R150-ES-06 10HP

Máy bơm hỏa tiễn Mastra 6 inch R150-ES-06 10HP

15.400.000 đ 17.500.000 đ
Máy bơm hỏa tiễn Mastra 6 inch R150-ES-08 15HP

Máy bơm hỏa tiễn Mastra 6 inch R150-ES-08 15HP

17.500.000 đ 19.500.000 đ
Máy bơm hỏa tiễn Mastra 6 inch R150-ES-10 20HP

Máy bơm hỏa tiễn Mastra 6 inch R150-ES-10 20HP

21.500.000 đ 23.500.000 đ
Máy bơm hỏa tiễn Mastra 6 inch R150-ES-11 25HP

Máy bơm hỏa tiễn Mastra 6 inch R150-ES-11 25HP

23.500.000 đ 25.500.000 đ
Máy bơm hỏa tiễn Mastra 6 inch R150-ES-15 30HP

Máy bơm hỏa tiễn Mastra 6 inch R150-ES-15 30HP

25.500.000 đ 27.500.000 đ

Thống kê truy cập


Copyright @ 2012 by CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG

Đầu trang