SUPPORT ONLINEhien thi

0986 686 114

hien thi

Hỗ trợ kỹ thuật


Hỗ trợ kinh doanh

ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG mayphunsuongmayphunsuongmayphunsuongmayphunsuong
ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG may-phun-suong-c47.htmmayphunsuongmayphunsuongmayphunsuong
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG

HOTLINE: 0986 686 114 Giỏ hàng (0)

Địa chỉ: 379 - Trường Chinh - Hà Nội / Email: dienmayhungdung@gmail.com


MÁY CẮT - Máy hãng makita

Máy cắt đá Makita 4100NH3

Máy cắt đá Makita 4100NH3

1.650.000 đ 1.950.000 đ
Máy cắt đá Makita 4100NH

Máy cắt đá Makita 4100NH

2.050.000 đ 2.450.000 đ
Máy cắt đá Makita 4100NH2

Máy cắt đá Makita 4100NH2

2.250.000 đ 2.650.000 đ
Máy cắt đá Makita 4100NB

Máy cắt đá Makita 4100NB

3.990.000 đ 4.550.000 đ
Máy cắt đá 110mm Makita 4140

Máy cắt đá 110mm Makita 4140

4.150.000 đ 4.750.000 đ
Máy cưa đĩa 165mm Makita HS6600

Máy cưa đĩa 165mm Makita HS6600

2.350.000 đ 2.650.000 đ
Máy cưa đĩa Makita 5806B

Máy cưa đĩa Makita 5806B

2.450.000 đ 2.950.000 đ
Máy cưa đĩa Makita N5900B

Máy cưa đĩa Makita N5900B

3.150.000 đ 3.750.000 đ
Máy cắt sắt Makita 2414NB

Máy cắt sắt Makita 2414NB

3.500.000 đ 4.100.000 đ
Máy cắt sắt Makita LW1401

Máy cắt sắt Makita LW1401

3.550.000 đ 4.100.000 đ
Máy cắt sắt Makita LW1400

Máy cắt sắt Makita LW1400

4.150.000 đ 4.660.000 đ
Máy cưa đa góc Makita LS1030N

Máy cưa đa góc Makita LS1030N

4.990.000 đ 565.000 đ
Máy cưa đa góc Makita LS1040

Máy cưa đa góc Makita LS1040

5.770.000 đ 6.550.000 đ
Máy cưa đa góc Makita LS0815FL

Máy cưa đa góc Makita LS0815FL

6.450.000 đ 7.250.000 đ
Máy cưa đa góc trượt Makita LS1018L (260mm) 1430W

Máy cưa đa góc trượt Makita LS1018L (260mm) 1430W

7.450.000 đ 7.950.000 đ
Máy cưa đa góc trượt Makita LS1016 (260mm) 1510W

Máy cưa đa góc trượt Makita LS1016 (260mm) 1510W

15.500.000 đ 16.600.000 đ
Máy cưa đa góc trượt Makita LS1216 (305mm) 1650W

Máy cưa đa góc trượt Makita LS1216 (305mm) 1650W

17.700.000 đ 18.800.000 đ
Máy cắt đá Makita 4107R

Máy cắt đá Makita 4107R

8.990.000 đ 9.990.000 đ
Máy cắt đá Makita 4112HS (305mm)

Máy cắt đá Makita 4112HS (305mm)

13.330.000 đ 14.440.000 đ
Máy cắt đá Makita 4114S (355mm)

Máy cắt đá Makita 4114S (355mm)

12.660.000 đ 13.330.000 đ
Máy cắt rãnh tường Makita SG1250 (125mm)

Máy cắt rãnh tường Makita SG1250 (125mm)

11.990.000 đ 12.990.000 đ
Máy cưa kiếm Makita JR3050T (1010W)

Máy cưa kiếm Makita JR3050T (1010W)

2.990.000 đ 3.550.000 đ
Máy cưa kiếm Makita JR3060T (1250W)

Máy cưa kiếm Makita JR3060T (1250W)

4.440.000 đ 4.850.000 đ
Máy cưa kiếm Makita JR3070CT (1510W)

Máy cưa kiếm Makita JR3070CT (1510W)

5.150.000 đ 5.550.000 đ


Copyright @ 2012 by CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG

Đầu trang