SUPPORT ONLINEhien thi

0986 686 114

hien thi

Hỗ trợ kỹ thuật


Hỗ trợ kinh doanh

ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG mayphunsuongmayphunsuongmayphunsuongmayphunsuong
ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG may-phun-suong-c47.htmmayphunsuongmayphunsuongmayphunsuong
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG

HOTLINE: 0986 686 114 Giỏ hàng (0)

Địa chỉ: 379 - Trường Chinh - Hà Nội / Email: dienmayhungdung@gmail.com


MÁY MÀI - Máy hãng bosch

Máy mài 100mm Bosch GWS060

Máy mài 100mm Bosch GWS060

980.000 đ 1.150.000 đ
Máy mài 100mm Bosch GWS 6-100

Máy mài 100mm Bosch GWS 6-100

1.100.000 đ 1.250.000 đ
Máy mài 100mm Bosch GWS 7-100

Máy mài 100mm Bosch GWS 7-100

1.150.000 đ 1.450.000 đ
Máy mài 100mm Bosch GWS 750-100

Máy mài 100mm Bosch GWS 750-100

1.200.000 đ 1.450.000 đ
Máy mài 100mm Bosch GWS 6-100S

Máy mài 100mm Bosch GWS 6-100S

1.200.000 đ 1.400.000 đ
Máy mài 100mm Bosch GWS 7-100T

Máy mài 100mm Bosch GWS 7-100T

1.290.000 đ 1.550.000 đ
Máy mài 100mm Bosch GWS 8-100CE

Máy mài 100mm Bosch GWS 8-100CE

1.600.000 đ 1.850.000 đ
Máy mài 125mm Bosch GWS 8-125C

Máy mài 125mm Bosch GWS 8-125C

1.450.000 đ 1.750.000 đ
Máy mài 125mm Bosch GWS 10-125C

Máy mài 125mm Bosch GWS 10-125C

1.950.000 đ 2.350.000 đ
Máy mài 125mm Bosch GWS 17-125CI

Máy mài 125mm Bosch GWS 17-125CI

3.200.000 đ 3.500.000 đ
Máy mài 150mm Bosch GWS 14-150CI

Máy mài 150mm Bosch GWS 14-150CI

3.750.000 đ 3.950.000 đ
Máy mài 150mm Bosch GWS 15-150 CI

Máy mài 150mm Bosch GWS 15-150 CI

4.100.000 đ 4.400.000 đ
Máy mài 125mm Bosch GWS 15-125 CI

Máy mài 125mm Bosch GWS 15-125 CI

3.350.000 đ 3.850.000 đ
Máy mài Bosch 125mm GWS 15-125 CIH

Máy mài Bosch 125mm GWS 15-125 CIH

4.200.000 đ 4.650.000 đ
Máy mài 180mm Bosch GWS 20-180

Máy mài 180mm Bosch GWS 20-180

2.650.000 đ 3.350.000 đ
Máy mài 180mm Bosch GWS 22-180

Máy mài 180mm Bosch GWS 22-180

3.050.000 đ 3.550.000 đ
Máy mài 180mm Bosch GWS 22-180 LVI

Máy mài 180mm Bosch GWS 22-180 LVI

5.550.000 đ 6.250.000 đ
Máy mài 230mm Bosch GWS 20-230

Máy mài 230mm Bosch GWS 20-230

3.150.000 đ 3.550.000 đ
Máy mài thẳng 8mm Bosch GGS 3000L

Máy mài thẳng 8mm Bosch GGS 3000L

1.650.000 đ 2.200.000 đ
Máy mài thẳng 8mm Bosch GGS 5000L

Máy mài thẳng 8mm Bosch GGS 5000L

2.250.000 đ 2.650.000 đ
Máy mài thẳng 6mm Bosch GGS 27L

Máy mài thẳng 6mm Bosch GGS 27L

3.800.000 đ 4.350.000 đ
Máy mài thẳng 8mm Bosch GGS 27LC

Máy mài thẳng 8mm Bosch GGS 27LC

4.400.000 đ 4.850.000 đ
Máy mài thẳng 8mm Bosch GGS 28LCE

Máy mài thẳng 8mm Bosch GGS 28LCE

5.150.000 đ 5.850.000 đ
Máy mài cắt 300mm Bosch GWS 24-300 IS

Máy mài cắt 300mm Bosch GWS 24-300 IS

10.850.000 đ 11.650.000 đ


Copyright @ 2012 by CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG

Đầu trang