SUPPORT ONLINEhien thi

0986 686 114

hien thi

Hỗ trợ kỹ thuật


Hỗ trợ kinh doanh

ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG mayphunsuongmayphunsuongmayphunsuongmayphunsuong
ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG may-phun-suong-c47.htmmayphunsuongmayphunsuongmayphunsuong
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG

HOTLINE: 0986 686 114 Giỏ hàng (0)

Địa chỉ: 379 - Trường Chinh - Hà Nội / Email: dienmayhungdung@gmail.com


Máy bơm nước ly tâm - Máy bơm nước Pentax

Máy bơm nước ly tâm Pentax CR 100- 750W

Máy bơm nước ly tâm Pentax CR 100- 750W

Liên hệ Liên hệ
Máy bơm nước ly tâm Pentax CM 75 - 600W

Máy bơm nước ly tâm Pentax CM 75 - 600W

Liên hệ Liên hệ
Máy bơm nước ly tâm Pentax CM 100 - 750W

Máy bơm nước ly tâm Pentax CM 100 - 750W

Liên hệ Liên hệ
Máy bơm nước ly tâm Pentax CM 160 -1.1KW

Máy bơm nước ly tâm Pentax CM 160 -1.1KW

Liên hệ Liên hệ
Máy bơm nước ly tâm Pentax CM 210 - 1.5KW

Máy bơm nước ly tâm Pentax CM 210 - 1.5KW

Liên hệ Liên hệ
Máy bơm nước ly tâm Pentax CM 310-2.2KW

Máy bơm nước ly tâm Pentax CM 310-2.2KW

Liên hệ Liên hệ
Máy bơm nước ly tâm Pentax CMT 550-4.0KW

Máy bơm nước ly tâm Pentax CMT 550-4.0KW

Liên hệ Liên hệ
Máy bơm họng súng pentax CAB 150-1.1KW

Máy bơm họng súng pentax CAB 150-1.1KW

Liên hệ Liên hệ
Máy bơm họng súng pentax CAB 200 -1.5KW

Máy bơm họng súng pentax CAB 200 -1.5KW

Liên hệ Liên hệ
Máy bơm nước ly tâm 2 tầng cánh Pentax MB 200 -1.5KW

Máy bơm nước ly tâm 2 tầng cánh Pentax MB 200 -1.5KW

Liên hệ Liên hệ
Máy bơm nước ly tâm 2 tầng cánh Pentax MB 300 - 2.2KW

Máy bơm nước ly tâm 2 tầng cánh Pentax MB 300 - 2.2KW

Liên hệ Liên hệ
Máy bơm nước ly tâm lưu lượng lớn Pentax CH 150 - 1.1KW

Máy bơm nước ly tâm lưu lượng lớn Pentax CH 150 - 1.1KW

Liên hệ Liên hệ
Máy bơm nước ly tâm lưu lượng lớn Pentax CH 200 - 1.5KW

Máy bơm nước ly tâm lưu lượng lớn Pentax CH 200 - 1.5KW

Liên hệ Liên hệ
Máy bơm nước ly tâm lưu lượng lớn Pentax CH 300 - 2.2KW

Máy bơm nước ly tâm lưu lượng lớn Pentax CH 300 - 2.2KW

Liên hệ Liên hệ
Máy bơm nước ly tâm lưu lượng lớn Pentax CHT 400 - 3.0KW

Máy bơm nước ly tâm lưu lượng lớn Pentax CHT 400 - 3.0KW

Liên hệ Liên hệ
Máy bơm nước ly tâm lưu lượng lớn Pentax CHT 550 - 4.0KW

Máy bơm nước ly tâm lưu lượng lớn Pentax CHT 550 - 4.0KW

Liên hệ Liên hệ
Máy bơm nước ly tâm lưu lượng lớn Pentax CS 200/3 -1.5KW

Máy bơm nước ly tâm lưu lượng lớn Pentax CS 200/3 -1.5KW

Liên hệ Liên hệ
Máy bơm nước ly tâm lưu lượng lớn Pentax CS 300/3 - 2.2KW

Máy bơm nước ly tâm lưu lượng lớn Pentax CS 300/3 - 2.2KW

Liên hệ Liên hệ
Máy bơm nước ly tâm lưu lượng lớn Pentax CST 400/3 - 3.0KW

Máy bơm nước ly tâm lưu lượng lớn Pentax CST 400/3 - 3.0KW

Liên hệ Liên hệ
Máy bơm nước ly tâm lưu lượng lớn Pentax CST 550/3 - 4.0KW

Máy bơm nước ly tâm lưu lượng lớn Pentax CST 550/3 - 4.0KW

Liên hệ Liên hệ

Thống kê truy cập


Copyright @ 2012 by CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG

Đầu trang