SUPPORT ONLINEhien thi

0986 686 114

hien thi

Hỗ trợ kỹ thuật


Hỗ trợ kinh doanh

ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG mayphunsuongmayphunsuongmayphunsuongmayphunsuong
ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG may-phun-suong-c47.htmmayphunsuongmayphunsuongmayphunsuong
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG

HOTLINE: 0986 686 114 Giỏ hàng (0)

Địa chỉ: 379 - Trường Chinh - Hà Nội / Email: dienmayhungdung@gmail.com


Máy bơm nước ly tâm - Máy bơm nước Pentax

Máy bơm nước ly tâm Pentax CR 100- 750W

Máy bơm nước ly tâm Pentax CR 100- 750W

3.600.000 đ 3.950.000 đ
Máy bơm nước ly tâm Pentax CM 75 - 600W

Máy bơm nước ly tâm Pentax CM 75 - 600W

3.200.000 đ 3.600.000 đ
Máy bơm nước ly tâm Pentax CM 100 - 750W

Máy bơm nước ly tâm Pentax CM 100 - 750W

3.200.000 đ 3.600.000 đ
Máy bơm nước ly tâm Pentax CM 160 -1.1KW

Máy bơm nước ly tâm Pentax CM 160 -1.1KW

6.300.000 đ 6.800.000 đ
Máy bơm nước ly tâm Pentax CM 210 - 1.5KW

Máy bơm nước ly tâm Pentax CM 210 - 1.5KW

6.600.000 đ 7.000.000 đ
Máy bơm nước ly tâm Pentax CM 310-2.2KW

Máy bơm nước ly tâm Pentax CM 310-2.2KW

8.600.000 đ 9.050.000 đ
Máy bơm nước ly tâm Pentax CMT 550-4.0KW

Máy bơm nước ly tâm Pentax CMT 550-4.0KW

13.800.000 đ 14.500.000 đ
Máy bơm họng súng pentax CAB 150-1.1KW

Máy bơm họng súng pentax CAB 150-1.1KW

7.050.000 đ 7.650.000 đ
Máy bơm họng súng pentax CAB 200 -1.5KW

Máy bơm họng súng pentax CAB 200 -1.5KW

7.300.000 đ 7.900.000 đ
Máy bơm nước ly tâm 2 tầng cánh Pentax MB 200 -1.5KW

Máy bơm nước ly tâm 2 tầng cánh Pentax MB 200 -1.5KW

6.350.000 đ 6.850.000 đ
Máy bơm nước ly tâm 2 tầng cánh Pentax MB 300 - 2.2KW

Máy bơm nước ly tâm 2 tầng cánh Pentax MB 300 - 2.2KW

6.850.000 đ 7.350.000 đ
Máy bơm nước ly tâm lưu lượng lớn Pentax CH 150 - 1.1KW

Máy bơm nước ly tâm lưu lượng lớn Pentax CH 150 - 1.1KW

8.100.000 đ 8.500.000 đ
Máy bơm nước ly tâm lưu lượng lớn Pentax CH 200 - 1.5KW

Máy bơm nước ly tâm lưu lượng lớn Pentax CH 200 - 1.5KW

9.300.000 đ 9.800.000 đ
Máy bơm nước ly tâm lưu lượng lớn Pentax CH 300 - 2.2KW

Máy bơm nước ly tâm lưu lượng lớn Pentax CH 300 - 2.2KW

11.400.000 đ 1.190.000 đ
Máy bơm nước ly tâm lưu lượng lớn Pentax CHT 400 - 3.0KW

Máy bơm nước ly tâm lưu lượng lớn Pentax CHT 400 - 3.0KW

12.800.000 đ 13.500.000 đ
Máy bơm nước ly tâm lưu lượng lớn Pentax CHT 550 - 4.0KW

Máy bơm nước ly tâm lưu lượng lớn Pentax CHT 550 - 4.0KW

14.600.000 đ 15.500.000 đ
Máy bơm nước ly tâm lưu lượng lớn Pentax CS 200/3 -1.5KW

Máy bơm nước ly tâm lưu lượng lớn Pentax CS 200/3 -1.5KW

9.600.000 đ 10.300.000 đ
Máy bơm nước ly tâm lưu lượng lớn Pentax CS 300/3 - 2.2KW

Máy bơm nước ly tâm lưu lượng lớn Pentax CS 300/3 - 2.2KW

12.600.000 đ 13.300.000 đ
Máy bơm nước ly tâm lưu lượng lớn Pentax CST 400/3 - 3.0KW

Máy bơm nước ly tâm lưu lượng lớn Pentax CST 400/3 - 3.0KW

13.100.000 đ 14.000.000 đ
Máy bơm nước ly tâm lưu lượng lớn Pentax CST 550/3 - 4.0KW

Máy bơm nước ly tâm lưu lượng lớn Pentax CST 550/3 - 4.0KW

14.200.000 đ 15.200.000 đ

Thống kê truy cập


Copyright @ 2012 by CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG

Đầu trang