SUPPORT ONLINEhien thi

0986 686 114

hien thi

Hỗ trợ kỹ thuật


Hỗ trợ kinh doanh

ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG mayphunsuongmayphunsuongmayphunsuongmayphunsuong
ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG may-phun-suong-c47.htmmayphunsuongmayphunsuongmayphunsuong
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG

HOTLINE: 0986 686 114 Giỏ hàng (0)

Địa chỉ: 379 - Trường Chinh - Hà Nội / Email: dienmayhungdung@gmail.com


Máy bơm nước trục đứng - Máy bơm nước CNP

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 8 - 5 - 3HP/380V

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 8 - 5 - 3HP/380V

9.800.000 đ 10.500.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 8 - 4 - 2HP/380V

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 8 - 4 - 2HP/380V

9.100.000 đ 9.500.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 4 - 22 - 5.5HP/380V

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 4 - 22 - 5.5HP/380V

15.500.000 đ 15.900.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 4 - 20 - 5.5HP/380V

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 4 - 20 - 5.5HP/380V

14.500.000 đ 14.900.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 4 - 19 - 5.5HP/380V

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 4 - 19 - 5.5HP/380V

14.000.000 đ 14.900.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 4 - 16 - 4HP/380V

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 4 - 16 - 4HP/380V

11.200.000 đ 11.900.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 4 - 14 - 4HP/380V

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 4 - 14 - 4HP/380V

10.600.000 đ 10.900.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 4 - 12 - 3HP/220V

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 4 - 12 - 3HP/220V

9.900.000 đ 10.500.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 4 - 12 - 3HP/380V

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 4 - 12 - 3HP/380V

9.300.000 đ 9.900.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 4 - 10 - 3HP/380V

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 4 - 10 - 3HP/380V

8.800.000 đ 9.500.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF4-5-1.5HP/220V

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF4-5-1.5HP/220V

7.200.000 đ 7.700.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 4 - 5 -1.5HP/380V

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 4 - 5 -1.5HP/380V

6.800.000 đ 7.200.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF2 - 26 - 4HP/380V

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF2 - 26 - 4HP/380V

11.900.000 đ 12.500.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF2 - 22 - 3HP/220V

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF2 - 22 - 3HP/220V

11.600.000 đ 12.000.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF2 - 22 - 3HP/380V

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF2 - 22 - 3HP/380V

10.900.000 đ 11.500.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF2 - 18 - 3HP/220V

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF2 - 18 - 3HP/220V

10.300.000 đ 10.800.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF2 - 18 - 3HP/380V

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF2 - 18 - 3HP/380V

9.700.000 đ 10.000.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF2 - 15 - 2HP/220V

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF2 - 15 - 2HP/220V

9.700.000 đ 10.000.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF2 - 15 - 2HP/380V

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF2 - 15 - 2HP/380V

9.100.000 đ 9.500.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF2 - 13 - 2HP/220V

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF2 - 13 - 2HP/220V

9.300.000 đ 9.600.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF2 - 13 - 2HP/380V

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF2 - 13 - 2HP/380V

8.800.000 đ 9.300.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF2 - 11 - 1.5HP/220V

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF2 - 11 - 1.5HP/220V

8.600.000 đ 8.900.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF2 - 11 - 1.5HP/380V

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF2 - 11 - 1.5HP/380V

8.200.000 đ 8.600.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 2 - 9 - 1.5HP/220V

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 2 - 9 - 1.5HP/220V

7.800.000 đ 8.300.000 đ

Thống kê truy cập


Copyright @ 2012 by CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG

Đầu trang