SUPPORT ONLINEhien thi

0986 686 114

hien thi

Hỗ trợ kỹ thuật


Hỗ trợ kinh doanh

ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG mayphunsuongmayphunsuongmayphunsuongmayphunsuong
ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG may-phun-suong-c47.htmmayphunsuongmayphunsuongmayphunsuong
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG

HOTLINE: 0986 686 114 Giỏ hàng (0)

Địa chỉ: 379 - Trường Chinh - Hà Nội / Email: dienmayhungdung@gmail.com


Máy bơm nước trục đứng - Máy bơm nước Ebara

Bơm trục đứng đa tầng cánh EVMS 3 5N5/0.55

Bơm trục đứng đa tầng cánh EVMS 3 5N5/0.55

19.780.000 đ 21.500.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh EVMS 3 11N5/1.1

Bơm trục đứng đa tầng cánh EVMS 3 11N5/1.1

24.400.000 đ 26.600.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh EVMS 3 12N5/1.1

Bơm trục đứng đa tầng cánh EVMS 3 12N5/1.1

24.900.000 đ 26.600.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh EVMS 3 13N5/1.1

Bơm trục đứng đa tầng cánh EVMS 3 13N5/1.1

27.400.000 đ 28.800.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh EVMS 3 15N5/1.1

Bơm trục đứng đa tầng cánh EVMS 3 15N5/1.1

28.400.000 đ 30.800.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh EVMS 3 17N5/2.2

Bơm trục đứng đa tầng cánh EVMS 3 17N5/2.2

29.400.000 đ 30.800.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh EVMS 3 19N5/2.2

Bơm trục đứng đa tầng cánh EVMS 3 19N5/2.2

30.500.000 đ 32.800.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh EBARA EVMS 3 21N5/2.2

Bơm trục đứng đa tầng cánh EBARA EVMS 3 21N5/2.2

31.500.000 đ 33.800.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh EBARA EVMS 3 23F5/2.2

Bơm trục đứng đa tầng cánh EBARA EVMS 3 23F5/2.2

32.500.000 đ 33.800.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh EBARA EVMS 3 24F5/2.2

Bơm trục đứng đa tầng cánh EBARA EVMS 3 24F5/2.2

32.900.000 đ 33.800.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh EBARA EVMS 3 27F5/3.0

Bơm trục đứng đa tầng cánh EBARA EVMS 3 27F5/3.0

39.000.000 đ 42.000.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh EBARA EVMS 5 7N5/1.5

Bơm trục đứng đa tầng cánh EBARA EVMS 5 7N5/1.5

23.800.000 đ 25.500.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh EBARA EVMS 5 10N5/2.2

Bơm trục đứng đa tầng cánh EBARA EVMS 5 10N5/2.2

25.800.000 đ 27.500.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh EBARA EVMS 5 11N5/2.2

Bơm trục đứng đa tầng cánh EBARA EVMS 5 11N5/2.2

27.800.000 đ 29.500.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh EBARA EVMS 5 12N5/3.0

Bơm trục đứng đa tầng cánh EBARA EVMS 5 12N5/3.0

30.800.000 đ 32.500.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh EBARA EVMS 5 15N5/3.0

Bơm trục đứng đa tầng cánh EBARA EVMS 5 15N5/3.0

33.800.000 đ 35.500.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh EBARA EVMS 5 19F5/4.0

Bơm trục đứng đa tầng cánh EBARA EVMS 5 19F5/4.0

38.800.000 đ 40.500.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh EBARA EVMS 5 20F5/4.0

Bơm trục đứng đa tầng cánh EBARA EVMS 5 20F5/4.0

39.800.000 đ 42.500.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh EBARA EVMS 5 23F5/5.5

Bơm trục đứng đa tầng cánh EBARA EVMS 5 23F5/5.5

48.800.000 đ 50.500.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh EBARA EVMS 10 3N5/1.5

Bơm trục đứng đa tầng cánh EBARA EVMS 10 3N5/1.5

25.500.000 đ 27.500.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh EBARA EVMS 10 10N5/4.0

Bơm trục đứng đa tầng cánh EBARA EVMS 10 10N5/4.0

35.500.000 đ 37.500.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh EBARA EVMS 10 11N5/4.0

Bơm trục đứng đa tầng cánh EBARA EVMS 10 11N5/4.0

36.500.000 đ 38.500.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh EBARA EVMS 10 12N5/5.5

Bơm trục đứng đa tầng cánh EBARA EVMS 10 12N5/5.5

46.500.000 đ 48.500.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh EBARA EVMS 10 15N5/5.5

Bơm trục đứng đa tầng cánh EBARA EVMS 10 15N5/5.5

49.500.000 đ 52.500.000 đ

Thống kê truy cập


Copyright @ 2012 by CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG

Đầu trang