SUPPORT ONLINEhien thi

0986 686 114

hien thi

Hỗ trợ kỹ thuật


Hỗ trợ kinh doanh

ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG mayphunsuongmayphunsuongmayphunsuongmayphunsuong
ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG may-phun-suong-c47.htmmayphunsuongmayphunsuongmayphunsuong
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG

HOTLINE: 0986 686 114 Giỏ hàng (0)

Địa chỉ: 379 - Trường Chinh - Hà Nội / Email: dienmayhungdung@gmail.com


Máy nén khí Liên Doanh

Máy nén khí dây đai PEGASUS 1 HP

Máy nén khí dây đai PEGASUS 1 HP

4.750.000 đ 5.150.000 đ
Máy nén khí một cấp PEGASUS 30 HP

Máy nén khí một cấp PEGASUS 30 HP

Liên hệ Liên hệ
Máy nén khí dây đai PEGASUS 2HP

Máy nén khí dây đai PEGASUS 2HP

6.400.000 đ 7.350.000 đ
Máy nén khí dây đai PEGASUS 1.5 HP

Máy nén khí dây đai PEGASUS 1.5 HP

5.100.000 đ 5.600.000 đ
Máy nén khí dây đai PEGASUS 3HPx2-230L

Máy nén khí dây đai PEGASUS 3HPx2-230L

Liên hệ Liên hệ
Máy nén khí dây đai PEGASUS 3HP

Máy nén khí dây đai PEGASUS 3HP

7.850.000 đ 8.500.000 đ
Máy nén khí dây đai PEGASUS 5.0HP

Máy nén khí dây đai PEGASUS 5.0HP

Liên hệ Liên hệ
Máy nén khí dây đai Pegasus 7.5HP

Máy nén khí dây đai Pegasus 7.5HP

Liên hệ Liên hệ
Máy nén khí dây đai Pegasus -20HP

Máy nén khí dây đai Pegasus -20HP

Liên hệ Liên hệ
Máy nén khí dây đai PEGASUS - 10HP

Máy nén khí dây đai PEGASUS - 10HP

Liên hệ Liên hệ
Máy nén khí dây đai PEGASUS - 15HP

Máy nén khí dây đai PEGASUS - 15HP

Liên hệ Liên hệ
Máy nén khí đầu nổ PEGASUS TM-W-2.0/12.5-500L

Máy nén khí đầu nổ PEGASUS TM-W-2.0/12.5-500L

Liên hệ Liên hệ
Máy nén khí trục vít TMPM10A

Máy nén khí trục vít TMPM10A

Liên hệ Liên hệ
Máy nén khí trục vít TMPM15A

Máy nén khí trục vít TMPM15A

Liên hệ Liên hệ
Máy nén khí trục vít TMPM20A

Máy nén khí trục vít TMPM20A

Liên hệ Liên hệ
Máy nén khí trục vít TMPM25A

Máy nén khí trục vít TMPM25A

Liên hệ Liên hệ
Máy nén khí trục vít TMPM40A

Máy nén khí trục vít TMPM40A

Liên hệ Liên hệ
Máy nén khí trục vít TMPM50A

Máy nén khí trục vít TMPM50A

Liên hệ Liên hệ
Máy nén khí trục vít TMPM60A

Máy nén khí trục vít TMPM60A

Liên hệ Liên hệ
Máy nén khí trục vít TMPM150A

Máy nén khí trục vít TMPM150A

Liên hệ Liên hệ
Máy nén khí trục vít TMPM175A

Máy nén khí trục vít TMPM175A

Liên hệ Liên hệ
Máy nén khí trục vít TMPM250A

Máy nén khí trục vít TMPM250A

Liên hệ Liên hệ
Máy nén khí chạy bằng dầu Diesel TM-W-1.05/12.5-500L

Máy nén khí chạy bằng dầu Diesel TM-W-1.05/12.5-500L

Liên hệ Liên hệ
Máy nén khí đầu nổ chạy bằng dầu Diesel TM-V-1.0/8-10HP-500L

Máy nén khí đầu nổ chạy bằng dầu Diesel TM-V-1.0/8-10HP-500L

Liên hệ Liên hệ


Copyright @ 2012 by CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG

Đầu trang