SUPPORT ONLINEhien thi

0986 686 114

hien thi

Hỗ trợ kỹ thuật


Hỗ trợ kinh doanh

ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG mayphunsuongmayphunsuongmayphunsuongmayphunsuong
ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG may-phun-suong-c47.htmmayphunsuongmayphunsuongmayphunsuong
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG

HOTLINE: 0986 686 114 Giỏ hàng (0)

Địa chỉ: 379 - Trường Chinh - Hà Nội / Email: dienmayhungdung@gmail.com


Máy hãng bosch

Máy đục bê tông Bosch GSH 27

Máy đục bê tông Bosch GSH 27

36.660.000 đ 38.880.000 đ
Máy đục bê tông Bosch GSH 11VC

Máy đục bê tông Bosch GSH 11VC

23.500.000 đ 24.800.000 đ
Máy đục bê tông Bosch GSH 16-30

Máy đục bê tông Bosch GSH 16-30

18.880.000 đ 19.990.000 đ
Máy đục phá bê tông Bosch GSH 9VC

Máy đục phá bê tông Bosch GSH 9VC

16.880.000 đ 17.770.000 đ
Máy khoan đục bê tông Bosch GBH 7-46 DE

Máy khoan đục bê tông Bosch GBH 7-46 DE

14.850.000 đ 15.550.000 đ
Máy đục bê tông Bosch GSH 11E

Máy đục bê tông Bosch GSH 11E

13.550.000 đ 14.500.000 đ
Máy khoan đục bê tông Bosch GBH 5-40D

Máy khoan đục bê tông Bosch GBH 5-40D

10.200.000 đ 11.200.000 đ
Máy khoan đục bê tông Bosch GBH 5-38D

Máy khoan đục bê tông Bosch GBH 5-38D

9.550.000 đ 10.550.000 đ
Máy đục bê tông Bosch GSH 3E

Máy đục bê tông Bosch GSH 3E

6.550.000 đ 7.350.000 đ
Máy đục bê tông Bosch GSH 388X

Máy đục bê tông Bosch GSH 388X

6.050.000 đ 6.550.000 đ
Máy đục bê tông Bosch GSH 388

Máy đục bê tông Bosch GSH 388

6.050.000 đ 6.550.000 đ
Máy đục bê tông Bosch GSH 5 (1100W)

Máy đục bê tông Bosch GSH 5 (1100W)

5.850.000 đ 6.550.000 đ
Máy đục bê tông Bosch GSH 5X (1025W)

Máy đục bê tông Bosch GSH 5X (1025W)

4.750.000 đ 5.550.000 đ
Máy đục bê tông Bosch GSH 500 (1025W)

Máy đục bê tông Bosch GSH 500 (1025W)

4.550.000 đ 5.200.000 đ
Máy cưa bàn Bosch GTS 10XC (2100W)

Máy cưa bàn Bosch GTS 10XC (2100W)

15.250.000 đ 16.250.000 đ
Máy cưa kiếm Bosch GSA 1100E

Máy cưa kiếm Bosch GSA 1100E

2.950.000 đ 3.550.000 đ
Máy cưa lọng Bosch GST 80 PBE

Máy cưa lọng Bosch GST 80 PBE

2.750.000 đ 3.150.000 đ
Máy cưa lọng Bosch GST 65

Máy cưa lọng Bosch GST 65

1.350.000 đ 1.650.000 đ
Máy cắt góc đa năng Bosch GCM 12SDE

Máy cắt góc đa năng Bosch GCM 12SDE

17.700.000 đ 18.800.000 đ
Máy cắt góc đa năng Bosch GCM10M

Máy cắt góc đa năng Bosch GCM10M

6.350.000 đ 6.850.000 đ
Máy cắt góc đa năng Bosch GCM 10MX

Máy cắt góc đa năng Bosch GCM 10MX

6.150.000 đ 6.850.000 đ
Máy cắt sắt Bosch GCO14-24 (2400W)

Máy cắt sắt Bosch GCO14-24 (2400W)

3.550.000 đ 3.950.000 đ
Máy cắt sắt Bosch GCO 2000 (355mm)

Máy cắt sắt Bosch GCO 2000 (355mm)

3.450.000 đ 3.880.000 đ
Máy cắt sắt Bosch GCO 2 (2000W)

Máy cắt sắt Bosch GCO 2 (2000W)

3.390.000 đ 3.770.000 đ


Copyright @ 2012 by CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG

Đầu trang