SUPPORT ONLINEhien thi

0986 686 114

hien thi

Hỗ trợ kỹ thuật


Hỗ trợ kinh doanh

ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG mayphunsuongmayphunsuongmayphunsuongmayphunsuong
ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG may-phun-suong-c47.htmmayphunsuongmayphunsuongmayphunsuong
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG

HOTLINE: 0986 686 114 Giỏ hàng (0)

Địa chỉ: 379 - Trường Chinh - Hà Nội / Email: dienmayhungdung@gmail.com


MÁY ĐỤC BÊ TÔNG

Máy đục bê tông Bosch GSH 500 (1025W)

Máy đục bê tông Bosch GSH 500 (1025W)

4.550.000 đ 5.200.000 đ
Máy đục bê tông Bosch GSH 5X (1025W)

Máy đục bê tông Bosch GSH 5X (1025W)

4.750.000 đ 5.550.000 đ
Máy đục bê tông Bosch GSH 5 (1100W)

Máy đục bê tông Bosch GSH 5 (1100W)

5.850.000 đ 6.550.000 đ
Máy đục bê tông Bosch GSH 388

Máy đục bê tông Bosch GSH 388

6.050.000 đ 6.550.000 đ
Máy đục bê tông Bosch GSH 388X

Máy đục bê tông Bosch GSH 388X

6.050.000 đ 6.550.000 đ
Máy đục bê tông Bosch GSH 3E

Máy đục bê tông Bosch GSH 3E

6.550.000 đ 7.350.000 đ
Máy khoan đục bê tông Bosch GBH 5-38D

Máy khoan đục bê tông Bosch GBH 5-38D

9.550.000 đ 10.550.000 đ
Máy khoan đục bê tông Bosch GBH 5-40D

Máy khoan đục bê tông Bosch GBH 5-40D

10.200.000 đ 11.200.000 đ
Máy đục bê tông Bosch GSH 11E

Máy đục bê tông Bosch GSH 11E

13.550.000 đ 14.500.000 đ
Máy khoan đục bê tông Bosch GBH 7-46 DE

Máy khoan đục bê tông Bosch GBH 7-46 DE

14.850.000 đ 15.550.000 đ
Máy đục bê tông Makita HM 0810TA

Máy đục bê tông Makita HM 0810TA

5.250.000 đ 5.850.000 đ
Máy đục phá bê tông Bosch GSH 9VC

Máy đục phá bê tông Bosch GSH 9VC

16.880.000 đ 17.770.000 đ
Máy đục bê tông Makita HM0810A

Máy đục bê tông Makita HM0810A

5.550.000 đ 6.250.000 đ
Máy đục bê tông Bosch GSH 16-30

Máy đục bê tông Bosch GSH 16-30

18.880.000 đ 19.990.000 đ
Máy đục bê tông Makita HM0810T

Máy đục bê tông Makita HM0810T

7.750.000 đ 8.550.000 đ
Máy đục bê tông Bosch GSH 11VC

Máy đục bê tông Bosch GSH 11VC

23.500.000 đ 24.800.000 đ
Máy đục bê tông Makita HM0870C

Máy đục bê tông Makita HM0870C

10.550.000 đ 11.550.000 đ
Máy đục bê tông Bosch GSH 27

Máy đục bê tông Bosch GSH 27

36.660.000 đ 38.880.000 đ
Máy đục bê tông Makita HM0871C

Máy đục bê tông Makita HM0871C

11.850.000 đ 12.550.000 đ
Máy đục bê tông Makita HM1203C

Máy đục bê tông Makita HM1203C

14.200.000 đ 15.200.000 đ
Máy đục bê tông Makita HM1213C

Máy đục bê tông Makita HM1213C

15.800.000 đ 16.500.000 đ
Máy đục bê tông Makita HM1100C

Máy đục bê tông Makita HM1100C

7.700.000 đ 8.500.000 đ
Máy đục bê tông Makita HM1201

Máy đục bê tông Makita HM1201

12.200.000 đ 13.550.000 đ
Máy đục bê tông Makita HM1307C

Máy đục bê tông Makita HM1307C

19.000.000 đ 20.500.000 đ


Copyright @ 2012 by CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG

Đầu trang