SUPPORT ONLINEhien thi

0986 686 114

hien thi

Hỗ trợ kỹ thuật


Hỗ trợ kinh doanh

ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG mayphunsuongmayphunsuongmayphunsuongmayphunsuong
ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG may-phun-suong-c47.htmmayphunsuongmayphunsuongmayphunsuong
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG

HOTLINE: 0986 686 114 Giỏ hàng (0)

Địa chỉ: 379 - Trường Chinh - Hà Nội / Email: dienmayhungdung@gmail.com


Máy bơm nước trục đứng

Bơm trục đứng đa tầng cánh Shimge BLT 2-9/1.1kw

Bơm trục đứng đa tầng cánh Shimge BLT 2-9/1.1kw

7.800.000 đ 850.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh Shimge BLT 2-11/1.1kw

Bơm trục đứng đa tầng cánh Shimge BLT 2-11/1.1kw

8.500.000 đ 9.500.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh Shimge BLT 2-13/1.5kw

Bơm trục đứng đa tầng cánh Shimge BLT 2-13/1.5kw

9.300.000 đ 10.500.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh Shimge BLT 2-15/1.5kw

Bơm trục đứng đa tầng cánh Shimge BLT 2-15/1.5kw

10.500.000 đ 11.500.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh Shimge BLT 2-18/2.2kw

Bơm trục đứng đa tầng cánh Shimge BLT 2-18/2.2kw

10.800.000 đ 11.500.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh Shimge BLT 2-22/2.2kw

Bơm trục đứng đa tầng cánh Shimge BLT 2-22/2.2kw

11.000.000 đ 12.000.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh Shimge BLT 4-12/2.0kw

Bơm trục đứng đa tầng cánh Shimge BLT 4-12/2.0kw

19.500.000 đ 10.500.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh Shimge BLT 4-16/3.0kw

Bơm trục đứng đa tầng cánh Shimge BLT 4-16/3.0kw

12.400.000 đ 14.500.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh Shimge BLT 4-19/4.0kw

Bơm trục đứng đa tầng cánh Shimge BLT 4-19/4.0kw

14.800.000 đ 16.500.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh Shimge BLT 4-22/4.0kw

Bơm trục đứng đa tầng cánh Shimge BLT 4-22/4.0kw

16.500.000 đ 19.000.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh Shimge BLT 8-11/4.0kw

Bơm trục đứng đa tầng cánh Shimge BLT 8-11/4.0kw

18.000.000 đ 20.500.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh Shimge BLT 8-14/5.5kw

Bơm trục đứng đa tầng cánh Shimge BLT 8-14/5.5kw

20.600.000 đ 22.500.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh Shimge BLT 8-16/5.5kw

Bơm trục đứng đa tầng cánh Shimge BLT 8-16/5.5kw

22.000.000 đ 24.000.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh Shimge BLT 8-18/7.5kw

Bơm trục đứng đa tầng cánh Shimge BLT 8-18/7.5kw

24.500.000 đ 26.500.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh Shimge BLT 8-20/7.5kw

Bơm trục đứng đa tầng cánh Shimge BLT 8-20/7.5kw

25.000.000 đ 270.000.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh Shimge BLT 12-12/7.5kw

Bơm trục đứng đa tầng cánh Shimge BLT 12-12/7.5kw

24.800.000 đ 26.800.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh Shimge BLT 12-16/11kw

Bơm trục đứng đa tầng cánh Shimge BLT 12-16/11kw

27.500.000 đ 29.000.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh Shimge BLT 16-6/5.5kw

Bơm trục đứng đa tầng cánh Shimge BLT 16-6/5.5kw

17.500.000 đ 19.500.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh Shimge BLT 16-8/7.5kw

Bơm trục đứng đa tầng cánh Shimge BLT 16-8/7.5kw

19.500.000 đ 21.500.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh Shimge BLT 16-12/11kw

Bơm trục đứng đa tầng cánh Shimge BLT 16-12/11kw

25.500.000 đ 27.700.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh Shimge BLT 16-16/15kw

Bơm trục đứng đa tầng cánh Shimge BLT 16-16/15kw

31.000.000 đ 33.000.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh Shimge BLT 20-10/11kw

Bơm trục đứng đa tầng cánh Shimge BLT 20-10/11kw

26.500.000 đ 28.800.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh Shimge BLT 20-14/15kw

Bơm trục đứng đa tầng cánh Shimge BLT 20-14/15kw

35.500.000 đ 38.800.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh Shimge BLT 32-4/7.5kw

Bơm trục đứng đa tầng cánh Shimge BLT 32-4/7.5kw

24.000.000 đ 26.000.000 đ

Thống kê truy cập


Copyright @ 2012 by CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG

Đầu trang