SUPPORT ONLINEhien thi

0986 686 114

hien thi

Hỗ trợ kỹ thuật


Hỗ trợ kinh doanh

ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG mayphunsuongmayphunsuongmayphunsuongmayphunsuong
ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG may-phun-suong-c47.htmmayphunsuongmayphunsuongmayphunsuong
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG

HOTLINE: 0986 686 114 Giỏ hàng (0)

Địa chỉ: 379 - Trường Chinh - Hà Nội / Email: dienmayhungdung@gmail.com


Máy bơm nước Shimge

Máy bơm nước ly tâm mặt bích Shimge SGT 40 -200/7.5KW

Máy bơm nước ly tâm mặt bích Shimge SGT 40 -200/7.5KW

10.300.000 đ 10.800.000 đ
Máy bơm nước ly tâm mặt bích Shimge SGT 40 -200/7.5KW

Máy bơm nước ly tâm mặt bích Shimge SGT 40 -200/7.5KW

10.300.000 đ 10.800.000 đ
Máy bơm nước ly tâm mặt bích Shimge SGT 40 -200/7.5KW

Máy bơm nước ly tâm mặt bích Shimge SGT 40 -200/7.5KW

10.300.000 đ 10.800.000 đ
Máy bơm nước ly tâm mặt bích Shimge SGT 40 -200/5.5KW

Máy bơm nước ly tâm mặt bích Shimge SGT 40 -200/5.5KW

8.300.000 đ 8.800.000 đ
Máy bơm nước ly tâm mặt bích Shimge SGT 40 -200/5.5KW

Máy bơm nước ly tâm mặt bích Shimge SGT 40 -200/5.5KW

8.300.000 đ 8.800.000 đ
Máy bơm nước ly tâm mặt bích Shimge SGT 40 -200/5.5KW

Máy bơm nước ly tâm mặt bích Shimge SGT 40 -200/5.5KW

8.300.000 đ 8.800.000 đ
Máy bơm nước ly tâm mặt bích Shimge SGT 40 -160/4.0KW

Máy bơm nước ly tâm mặt bích Shimge SGT 40 -160/4.0KW

6.450.000 đ 6.800.000 đ
Máy bơm nước ly tâm mặt bích Shimge SGT 40 -160/4.0KW

Máy bơm nước ly tâm mặt bích Shimge SGT 40 -160/4.0KW

6.450.000 đ 6.800.000 đ
Máy bơm nước ly tâm mặt bích Shimge SGT 40 -160/4.0KW

Máy bơm nước ly tâm mặt bích Shimge SGT 40 -160/4.0KW

6.450.000 đ 6.800.000 đ
Máy bơm nước ly tâm mặt bích Shimge SGT 32-160/3.0KW

Máy bơm nước ly tâm mặt bích Shimge SGT 32-160/3.0KW

5.950.000 đ 6.500.000 đ
Máy bơm nước ly tâm mặt bích Shimge SGT 32-160/3.0KW

Máy bơm nước ly tâm mặt bích Shimge SGT 32-160/3.0KW

5.950.000 đ 6.500.000 đ
Máy bơm nước ly tâm mặt bích Shimge SGT 32-160/3.0KW

Máy bơm nước ly tâm mặt bích Shimge SGT 32-160/3.0KW

5.950.000 đ 6.500.000 đ
Máy bơm nước ly tâm mặt bích Shimge SGT 32-160/2.2/2.2KW

Máy bơm nước ly tâm mặt bích Shimge SGT 32-160/2.2/2.2KW

5.250.000 đ 5.850.000 đ
Máy bơm nước ly tâm mặt bích Shimge SGT 32-160/2.2/2.2KW

Máy bơm nước ly tâm mặt bích Shimge SGT 32-160/2.2/2.2KW

5.250.000 đ 5.850.000 đ
Máy bơm nước ly tâm mặt bích Shimge SGT 32-160/2.2/2.2KW

Máy bơm nước ly tâm mặt bích Shimge SGT 32-160/2.2/2.2KW

5.250.000 đ 5.850.000 đ
Máy bơm nước ly tâm mặt bích Shimge SGT 32-160/1.5/1.5KW

Máy bơm nước ly tâm mặt bích Shimge SGT 32-160/1.5/1.5KW

4.200.000 đ 4.600.000 đ
Máy bơm nước ly tâm mặt bích Shimge SGT 32-160/1.5/1.5KW

Máy bơm nước ly tâm mặt bích Shimge SGT 32-160/1.5/1.5KW

4.200.000 đ 4.600.000 đ
Máy bơm nước ly tâm mặt bích Shimge SGT 32-160/1.5/1.5KW

Máy bơm nước ly tâm mặt bích Shimge SGT 32-160/1.5/1.5KW

4.200.000 đ 4.600.000 đ
Máy bơm đa tầng cánh đầu inox Shimge BWJT4 - 6/1.1KW

Máy bơm đa tầng cánh đầu inox Shimge BWJT4 - 6/1.1KW

4.850.000 đ 5.250.000 đ
Máy bơm đa tầng cánh đầu inox Shimge BWJT4 - 6/1.1KW

Máy bơm đa tầng cánh đầu inox Shimge BWJT4 - 6/1.1KW

4.850.000 đ 5.250.000 đ
Máy bơm đa tầng cánh đầu inox Shimge BWJT4 - 4/750W

Máy bơm đa tầng cánh đầu inox Shimge BWJT4 - 4/750W

4.250.000 đ 4.650.000 đ
Máy bơm đa tầng cánh đầu inox Shimge BWJT4 - 4/750W

Máy bơm đa tầng cánh đầu inox Shimge BWJT4 - 4/750W

4.250.000 đ 4.650.000 đ
Máy bơm đa tầng cánh đầu inox Shimge BW 8 - 4/1.5KW

Máy bơm đa tầng cánh đầu inox Shimge BW 8 - 4/1.5KW

6.800.000 đ 7.350.000 đ
Máy bơm đa tầng cánh đầu inox Shimge BW 8 - 4/1.5KW

Máy bơm đa tầng cánh đầu inox Shimge BW 8 - 4/1.5KW

6.800.000 đ 7.350.000 đ

Thống kê truy cập


Copyright @ 2012 by CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG

Đầu trang