SUPPORT ONLINEhien thi

0986 686 114

hien thi

Hỗ trợ kỹ thuật


Hỗ trợ kinh doanh

ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG mayphunsuongmayphunsuongmayphunsuongmayphunsuong
ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG may-phun-suong-c47.htmmayphunsuongmayphunsuongmayphunsuong
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG

HOTLINE: 0986 686 114 Giỏ hàng (0)

Địa chỉ: 379 - Trường Chinh - Hà Nội / Email: dienmayhungdung@gmail.com


Máy bơm nước Pentax

Máy bơm biến tần Pentax CABT 200/00 - 1.5KW

Máy bơm biến tần Pentax CABT 200/00 - 1.5KW

20.500.000 đ 23.500.000 đ
Máy bơm nước thải Pentax DMT 1000 ( 7.5KW )

Máy bơm nước thải Pentax DMT 1000 ( 7.5KW )

46.600.000 đ 48.800.000 đ
Máy bơm nước thải Pentax DMT 750-4 ( 5.5KW )

Máy bơm nước thải Pentax DMT 750-4 ( 5.5KW )

40.700.000 đ 41.850.000 đ
Máy bơm nước thải Pentax DMT 400-4 ( 3KW )

Máy bơm nước thải Pentax DMT 400-4 ( 3KW )

27.500.000 đ 28.500.000 đ
Máy bơm nước thải Pentax DMT 550 ( 4KW )

Máy bơm nước thải Pentax DMT 550 ( 4KW )

28.500.000 đ 29.500.000 đ
Máy bơm nước thải Pentax DMT 310 ( 2.2KW )

Máy bơm nước thải Pentax DMT 310 ( 2.2KW )

18.500.000 đ 19.500.000 đ
Máy bơm nước thải Pentax DMT 210 ( 1.5KW )

Máy bơm nước thải Pentax DMT 210 ( 1.5KW )

17.500.000 đ 18.500.000 đ
Máy bơm nước thải Pentax DMT 160 ( 1.1KW )

Máy bơm nước thải Pentax DMT 160 ( 1.1KW )

16.500.000 đ 17.500.000 đ
Máy bơm nước thải Pentax DH100 G  (1.33kw )

Máy bơm nước thải Pentax DH100 G (1.33kw )

7.700.000 đ 8.000.000 đ
Máy bơm nước thải Pentax DG100 G 2" (1.33kw )

Máy bơm nước thải Pentax DG100 G 2" (1.33kw )

7.500.000 đ 7.800.000 đ
Máy bơm nước thải Pentax DG80 G 2" (1.05 kw )

Máy bơm nước thải Pentax DG80 G 2" (1.05 kw )

6.900.000 đ 7.200.000 đ
Máy bơm nước thải Pentax DX100 G 2" (1.33 kw )

Máy bơm nước thải Pentax DX100 G 2" (1.33 kw )

7.800.000 đ 8.250.000 đ
Máy bơm nước thải Pentax DX80 G 2" (1.05 kw )

Máy bơm nước thải Pentax DX80 G 2" (1.05 kw )

7.350.000 đ 7.850.000 đ
Máy bơm bể cá , tiểu cảnh , non bộ Pentax DP100 G (H07RNF 10 m) (750W- 1hp)

Máy bơm bể cá , tiểu cảnh , non bộ Pentax DP100 G (H07RNF 10 m) (750W- 1hp)

720.000 đ 7.600.000 đ
Máy bơm bể cá , tiểu cảnh , non bộ Pentax DP80 G (H07RNF 10 m) (750W- 1hp)

Máy bơm bể cá , tiểu cảnh , non bộ Pentax DP80 G (H07RNF 10 m) (750W- 1hp)

7.000.000 đ 7.200.000 đ
Máy bơm bể cá , tiểu cảnh , non bộ Pentax DP60 G (H05RNF 10 m) (370W-0.5 hp)

Máy bơm bể cá , tiểu cảnh , non bộ Pentax DP60 G (H05RNF 10 m) (370W-0.5 hp)

6.800.000 đ 7.200.000 đ
Máy bơm bể cá , tiểu cảnh , non bộ Pentax DP40 G (H05RNF 10 m) (185w-0.25 hp)

Máy bơm bể cá , tiểu cảnh , non bộ Pentax DP40 G (H05RNF 10 m) (185w-0.25 hp)

4.700.000 đ 4.900.000 đ
Máy bơm hỏa tiển Pentax 4S 10-07- 1HP

Máy bơm hỏa tiển Pentax 4S 10-07- 1HP

9.500.000 đ 10.000.000 đ
Máy bơm hỏa tiển Pentax 4S 10 - 10 - 1.5HP

Máy bơm hỏa tiển Pentax 4S 10 - 10 - 1.5HP

11.000.000 đ 12.000.000 đ
Máy bơm hỏa tiển Pentax 4S 10-13 2HP

Máy bơm hỏa tiển Pentax 4S 10-13 2HP

12.500.000 đ 13.500.000 đ
Máy bơm hỏa tiển Pentax 4S 14-8 2HP

Máy bơm hỏa tiển Pentax 4S 14-8 2HP

12.350.000 đ 13.500.000 đ
Máy bơm hỏa tiển Pentax 4S 10-19 - 3HP

Máy bơm hỏa tiển Pentax 4S 10-19 - 3HP

17.000.000 đ 17.500.000 đ
Máy bơm hỏa tiển Pentax 4S 14-12 - 3HP

Máy bơm hỏa tiển Pentax 4S 14-12 - 3HP

16.500.000 đ 17.500.000 đ
Máy bơm hỏa tiển Pentax 4S 24-10 - 3HP

Máy bơm hỏa tiển Pentax 4S 24-10 - 3HP

16.500.000 đ 17.500.000 đ

Thống kê truy cập


Copyright @ 2012 by CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG

Đầu trang