SUPPORT ONLINEhien thi

0986 686 114

hien thi

Hỗ trợ kỹ thuật


Hỗ trợ kinh doanh

ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG mayphunsuongmayphunsuongmayphunsuongmayphunsuong
ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG may-phun-suong-c47.htmmayphunsuongmayphunsuongmayphunsuong
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG

HOTLINE: 0986 686 114 Giỏ hàng (0)

Địa chỉ: 379 - Trường Chinh - Hà Nội / Email: dienmayhungdung@gmail.com


Máy bơm nước ly tâm

Máy bơm nước ly tâm Shimge CPm 130/370W

Máy bơm nước ly tâm Shimge CPm 130/370W

Liên hệ Liên hệ
Máy bơm Lepono XCM 158 1HP

Máy bơm Lepono XCM 158 1HP

Liên hệ Liên hệ
Máy bơm 2 tầng cánh Lepono 2XCM 25/160B 2HP

Máy bơm 2 tầng cánh Lepono 2XCM 25/160B 2HP

Liên hệ Liên hệ
Máy bơm 2 tầng cánh Lepono 2XCM 25/160A 3hp

Máy bơm 2 tầng cánh Lepono 2XCM 25/160A 3hp

Liên hệ Liên hệ
Máy bơm ly tâm 2 tầng cánh Shimge 2SGPm25/160B/1.5KW

Máy bơm ly tâm 2 tầng cánh Shimge 2SGPm25/160B/1.5KW

Liên hệ Liên hệ
Máy bơm nước ly tâm Shimge CPm 190/1.5KW

Máy bơm nước ly tâm Shimge CPm 190/1.5KW

Liên hệ Liên hệ
Máy bơm nước ly tâm Shimge CPm 158/750W

Máy bơm nước ly tâm Shimge CPm 158/750W

Liên hệ Liên hệ
Máy bơm ly tâm 2 tầng cánh Shimge JET 505B/1.1KW

Máy bơm ly tâm 2 tầng cánh Shimge JET 505B/1.1KW

Liên hệ Liên hệ
Máy bơm nước ly tâm Shimge CPm 170/1.1KW

Máy bơm nước ly tâm Shimge CPm 170/1.1KW

Liên hệ Liên hệ
Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn Shimge SHFm 5BM/1.1KW

Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn Shimge SHFm 5BM/1.1KW

Liên hệ Liên hệ
Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn Shimge SHFm 5B/750W

Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn Shimge SHFm 5B/750W

Liên hệ Liên hệ
Máy bơm Lepono XCM 25/160B 1.5HP

Máy bơm Lepono XCM 25/160B 1.5HP

Liên hệ Liên hệ
Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn Shimge SHFm 5AM/1.5KW

Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn Shimge SHFm 5AM/1.5KW

Liên hệ Liên hệ
Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn Shimge SHFm 6C/1.1KW

Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn Shimge SHFm 6C/1.1KW

Liên hệ Liên hệ
Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn Shimge SHFm 6B/1.15KW

Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn Shimge SHFm 6B/1.15KW

Liên hệ Liên hệ
Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn Shimge SHFm 6A/2.2KW

Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn Shimge SHFm 6A/2.2KW

Liên hệ Liên hệ
Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn Shimge SHFm 6CR/1.1KW

Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn Shimge SHFm 6CR/1.1KW

Liên hệ Liên hệ
Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn Shimge SHFm 6BR/1.5KW

Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn Shimge SHFm 6BR/1.5KW

Liên hệ Liên hệ
Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn Shimge SHFm 6AR/2.2KW

Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn Shimge SHFm 6AR/2.2KW

Liên hệ Liên hệ
Máy bơm nước ly tâm mặt bích Shimge SGT 32-160/1.5/1.5KW

Máy bơm nước ly tâm mặt bích Shimge SGT 32-160/1.5/1.5KW

Liên hệ Liên hệ
Máy bơm nước ly tâm mặt bích Shimge SGT 32-160/2.2/2.2KW

Máy bơm nước ly tâm mặt bích Shimge SGT 32-160/2.2/2.2KW

Liên hệ Liên hệ
Máy bơm nước ly tâm mặt bích Shimge SGT 32-160/3.0KW

Máy bơm nước ly tâm mặt bích Shimge SGT 32-160/3.0KW

Liên hệ Liên hệ
Máy bơm nước ly tâm mặt bích Shimge SGT 40 -160/4.0KW

Máy bơm nước ly tâm mặt bích Shimge SGT 40 -160/4.0KW

Liên hệ Liên hệ
Máy bơm nước ly tâm mặt bích Shimge SGT 40 -200/5.5KW

Máy bơm nước ly tâm mặt bích Shimge SGT 40 -200/5.5KW

Liên hệ Liên hệ

Thống kê truy cập


Copyright @ 2012 by CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG

Đầu trang