SUPPORT ONLINEhien thi

0986 686 114

hien thi

Hỗ trợ kỹ thuật


Hỗ trợ kinh doanh

ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG mayphunsuongmayphunsuongmayphunsuongmayphunsuong
ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG may-phun-suong-c47.htmmayphunsuongmayphunsuongmayphunsuong
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG

HOTLINE: 0986 686 114 Giỏ hàng (0)

Địa chỉ: 379 - Trường Chinh - Hà Nội / Email: dienmayhungdung@gmail.com


Máy bơm nước Italy

Máy bơm biến tần Pentax CABT 200/00 - 1.5KW

Máy bơm biến tần Pentax CABT 200/00 - 1.5KW

20.500.000 đ 23.500.000 đ
Máy bơm nước công nghiệp Ebara 3D 65 - 200/22

Máy bơm nước công nghiệp Ebara 3D 65 - 200/22

60.500.000 đ 60.500.000 đ
Máy bơm nước công nghiệp Ebara 3D 65 - 200/18.5

Máy bơm nước công nghiệp Ebara 3D 65 - 200/18.5

57.500.000 đ 59.500.000 đ
Máy bơm nước công nghiệp Ebara 3D 65 - 200/15

Máy bơm nước công nghiệp Ebara 3D 65 - 200/15

50.500.000 đ 52.500.000 đ
Máy bơm nước công nghiệp Ebara 3D 65 - 160/15

Máy bơm nước công nghiệp Ebara 3D 65 - 160/15

47.500.000 đ 48.500.000 đ
Máy bơm nước công nghiệp Ebara 3D 65 - 160/11

Máy bơm nước công nghiệp Ebara 3D 65 - 160/11

33.500.000 đ 35.500.000 đ
Máy bơm nước công nghiệp Ebara 3D 65 - 160/9.2

Máy bơm nước công nghiệp Ebara 3D 65 - 160/9.2

30.500.000 đ 32.500.000 đ
Máy bơm nước công nghiệp Ebara 3D 65 - 160/7.5

Máy bơm nước công nghiệp Ebara 3D 65 - 160/7.5

25.500.000 đ 27.500.000 đ
Máy bơm nước công nghiệp Ebara 3D 65 - 125/7.5

Máy bơm nước công nghiệp Ebara 3D 65 - 125/7.5

25.500.000 đ 27.500.000 đ
Máy bơm nước công nghiệp Ebara 3D 65 - 125/5.5

Máy bơm nước công nghiệp Ebara 3D 65 - 125/5.5

23.500.000 đ 25.500.000 đ
Máy bơm nước công nghiệp Ebara 3D 65 - 125/4.0

Máy bơm nước công nghiệp Ebara 3D 65 - 125/4.0

21.500.000 đ 22.500.000 đ
Máy bơm nước công nghiệp Ebara 3D 50 - 200/11

Máy bơm nước công nghiệp Ebara 3D 50 - 200/11

30.500.000 đ 32.500.000 đ
Máy bơm nước công nghiệp Ebara 3D 50 - 200/9.2

Máy bơm nước công nghiệp Ebara 3D 50 - 200/9.2

29.500.000 đ 31.500.000 đ
Máy bơm nước công nghiệp Ebara 3D 50 - 125/9.2

Máy bơm nước công nghiệp Ebara 3D 50 - 125/9.2

29.500.000 đ 31.500.000 đ
Máy bơm nước công nghiệp Ebara 3D 50 - 125/7.5

Máy bơm nước công nghiệp Ebara 3D 50 - 125/7.5

21.500.000 đ 23.500.000 đ
Máy bơm nước công nghiệp Ebara 3D 50 - 125/5.5

Máy bơm nước công nghiệp Ebara 3D 50 - 125/5.5

20.500.000 đ 22.500.000 đ
Máy bơm nước công nghiệp Ebara 3D 50 - 125/4.0

Máy bơm nước công nghiệp Ebara 3D 50 - 125/4.0

17.500.000 đ 18.900.000 đ
Máy bơm nước công nghiệp Ebara 3D 50 - 125/3.0

Máy bơm nước công nghiệp Ebara 3D 50 - 125/3.0

15.500.000 đ 16.900.000 đ
Máy bơm nước công nghiệp Ebara 3D 50 - 125/2.2

Máy bơm nước công nghiệp Ebara 3D 50 - 125/2.2

14.500.000 đ 15.900.000 đ
Máy bơm nước công nghiệp Ebara 3D 40-200/11

Máy bơm nước công nghiệp Ebara 3D 40-200/11

28.800.000 đ 29.900.000 đ
Máy bơm nước công nghiệp Ebara 3D 40-200/7.5

Máy bơm nước công nghiệp Ebara 3D 40-200/7.5

21.800.000 đ 22.800.000 đ
Máy bơm nước công nghiệp Ebara 3D 40-200/5.5

Máy bơm nước công nghiệp Ebara 3D 40-200/5.5

20.800.000 đ 21.800.000 đ
Máy bơm nước công nghiệp Ebara 3D 40-160/4.0

Máy bơm nước công nghiệp Ebara 3D 40-160/4.0

17.000.000 đ 18.000.000 đ
Máy bơm nước công nghiệp Ebara 3D 40-160/3.0

Máy bơm nước công nghiệp Ebara 3D 40-160/3.0

14.900.000 đ 15.900.000 đ

Thống kê truy cập


Copyright @ 2012 by CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG

Đầu trang