SUPPORT ONLINEhien thi

0986 686 114

hien thi

Hỗ trợ kỹ thuật


Hỗ trợ kinh doanh

ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG mayphunsuongmayphunsuongmayphunsuongmayphunsuong
ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG may-phun-suong-c47.htmmayphunsuongmayphunsuongmayphunsuong
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG

HOTLINE: 0986 686 114 Giỏ hàng (0)

Địa chỉ: 379 - Trường Chinh - Hà Nội / Email: dienmayhungdung@gmail.com


Máy bơm nước CNP

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 85 - 60 - 60HP/380V

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 85 - 60 - 60HP/380V

110.000.000 đ 115.000.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 85 - 60 -2 - 60HP/380V

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 85 - 60 -2 - 60HP/380V

110.000.000 đ 115.000.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 85 - 50 - 50HP/380V

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 85 - 50 - 50HP/380V

83.000.000 đ 88.000.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 85 - 50 - 2 - 50HP/380V

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 85 - 50 - 2 - 50HP/380V

83.000.000 đ 88.000.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 85 - 40 - 40HP/380V

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 85 - 40 - 40HP/380V

77.000.000 đ 80.000.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 85 - 40 - 2 - 40HP/380V

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 85 - 40 - 2 - 40HP/380V

77.000.000 đ 80.000.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 85 - 30 - 30HP/380V

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 85 - 30 - 30HP/380V

70.000.000 đ 75.000.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 85 - 30 - 2 - 25HP/380V

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 85 - 30 - 2 - 25HP/380V

65.000.000 đ 69.000.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 85 - 20 - 20HP/380V

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 85 - 20 - 20HP/380V

56.000.000 đ 59.000.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 85 - 20 - 2 - 15HP/380V

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 85 - 20 - 2 - 15HP/380V

46.000.000 đ 49.000.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 85 - 10 - 10HP/380V

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 85 - 10 - 10HP/380V

42.000.000 đ 45.000.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 85 - 10 - 1 - 7.5HP/380V

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 85 - 10 - 1 - 7.5HP/380V

40.000.000 đ 45.000.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 65 - 8 - 1 - 60HP/380V

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 65 - 8 - 1 - 60HP/380V

119.000.000 đ 125.000.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 65 - 8 - 2 - 60HP/380V

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 65 - 8 - 2 - 60HP/380V

118.000.000 đ 125.000.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 65 - 7 - 60HP/380V

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 65 - 7 - 60HP/380V

106.000.000 đ 110.000.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 65 - 6 - 50HP/380V

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 65 - 6 - 50HP/380V

84.000.000 đ 88.500.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 65 - 5 - 40HP/380V

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 65 - 5 - 40HP/380V

75.000.000 đ 80.500.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 65 - 4 - 30HP/380V

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 65 - 4 - 30HP/380V

70.000.000 đ 75.500.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 42 - 10 - 50HP/380V

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 42 - 10 - 50HP/380V

94.000.000 đ 98.500.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 42 - 10 - 2 - 50HP/380V

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 42 - 10 - 2 - 50HP/380V

94.000.000 đ 98.500.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 42 - 9 - 50HP/380V

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 42 - 9 - 50HP/380V

90.000.000 đ 93.500.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 42 - 9 - 2 - 40HP/380V

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 42 - 9 - 2 - 40HP/380V

85.000.000 đ 88.500.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 42 - 8 - 40HP/380V

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 42 - 8 - 40HP/380V

83.000.000 đ 85.500.000 đ
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 42 - 7 - 40HP/380V

Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDLF 42 - 7 - 40HP/380V

80.000.000 đ 83.500.000 đ

Thống kê truy cập


Copyright @ 2012 by CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG

Đầu trang